PRIVACY POLICY

PRIVACYVERKLARING  MAASLEDER B.V. (hierna te noemen: “Maasleder”)

Persoonsgegevens

Deze verklaring is bedoeld voor de klanten en/of leveranciers van Maasleder. In deze verklaring wordt nader ingegaan op de wijze waarop Maasleder omgaat met de door u verstrekte persoonsgegevens. Een “persoonsgegeven” zegt iets of zou iets kunnen zeggen over een natuurlijk persoon. Een gegeven is vrij snel aan te merken als een persoonsgegeven en kan door de combinatie met andere gegevens een persoonsgegeven worden.

Door gebruik te maken van onze beschikbare diensten zult u ook persoonsgegevens met ons delen welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze overeenkomst. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Op grondslag ‘Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst’ kunnen wij, afhankelijk van de dienst die u gebruikt, de volgende persoonlijke gegevens aanvragen:

 • NAW gegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Zonder deze gegevens zou het onmogelijk zijn om u een offerte of bestelling te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde dienst dient te voldoen, werkzaamheden te verrichten, te factureren, te betalen en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Om het winkelen binnen onze webshop zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestellingen en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en het gebruikersgemak verbeteren.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. Met deze derden hebben wij overigens steeds verwerkersovereenkomsten gesloten, zodat wij afspraken hebben gemaakt over de wijze waarop deze derden moeten omgaan met de persoonsgegevens.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website.

Wij plaatsen daarnaast functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website eenvoudig te maken.

Wij maken op onze site gebruik van de koppeling met google analytics, maar hebben er alles aan gedaan om dit voor onze klanten zo veilig mogelijk te houden. Binnen dit kader hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten met Quintin Design die onze website beheert.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, op basis van de wettelijke bewaar- en documentatieplichten, rekening houdend met de gegevensminimalisering.

Uw rechten

U heeft het recht:

 • uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien en/of te verkrijgen.
 • uw eigen persoonsgegevens te (laten) wijzigen indien daarin onjuistheden staan
 • uw eigen persoonsgegevens te (laten) wissen of het gebruik daarvan laten beperken
 • uw eigen persoonsgegevens door ons aan een ander over te dragen.

Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

Maasleder B.V.
Industrieweg 40

5145 PV Waalwijk
tel. 0416-335031
office@maasleder.com

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring is ingegaan per 25 mei 2018. Maasleder behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze eventuele wijzigingen op de hoogte bent..

HEEFT U EEN VRAAG?

  Om u te bereiken, moeten wij uw gegevens tijdelijk opslaan. Vink het vakje hieronder aan als u hiermee akkoord gaat.

  Ik ga akkoord *